За нови абонати и техническа поддръжка: 0897 929 652 [email protected]

Услуги

 

Пакет
Касиер

399лв./мес.

Финансов аспект

Z
На основание разпоредбите на ЗУЕС осигуряваме на своите клиенти създаване и управление на задължителен фонд „Ремонт и обновление на етажната собственост“, включително пълно обслужване по дейностите, свързани с фонда.

Z
Нашите клиенти разчитат на удобно и безпрепятствено събиране на месечните вноски.

Z
Всеки един от клиентите ни има възможност за заплащане на вноските към етажната собственост на касите на EasyPay, както и през системата на ePay удобно и експедитивно, без да има начисляване на допълнителни такси.

Z
БГ Вход следи за стриктното извършване на плащанията в срок относно всички разходи на етажната собственост.

Z
Подробни справки за дължими суми и на неизрядни платци в етажната собственост се изготвят ежемесечно. Те се публикуват по улеснен за собствениците начин – едновременно на информационното табло във входа и в информационната система на фирмата.

Z
Всеки месец нашите клиенти биват известявани за дължимите от тях суми чрез получаване на SMS.

Z
Създаване на проектобюджет , в който са предвидени разпоредбите на ЗУЕС и потребностите на етажната собственост.

Z
Мобилните касиери на БГ Вход, гарантиращи за средствата на етажната собственост, посещават клиентите най-малко два пъти месечно, оборудвани с електронни устройства за инкасация в реално време.

Z
Клиентите ни имат възможност да плащат своите месечни вноски към етажната собственост на място в офиса на БГ Вход – в брой или с карта, както и по банков път, с нареждане по сметка на компанията.

Z
Месечните отчети за приходите и на разходите на етажната собственост се оповестяват по най-достъпен за собствениците начин – посредством информационното табло във входа и чрез информационната система на компанията.

Z
Нашите клиенти имат достъп до информационна система на БГ Вход, предоставяща информация за финансови отчети. Могат да се видят справки в реално време, както и архивирани документи, касаещи етажната собственост – протоколи от общи събрания, отчети и др.

Z
БГ Вход организира извършването на досъдебна процедура при необходимост от събиране на просрочени вноски, със съдействието на оторизиран колекторски отдел.

 

Пакет
Техническа поддръжка

499лв./мес.

Техническа част

Z
БГ Вход осигурява ежеседмично посещение на квалифицирано техническо лице, което ще отстрани дребни неизправности в етажната собственост: смяна на електрически лампи, ремонт на брави, поправка на дръжки на входни врати, реглаж на автомати на входни врати и други технически услуги.

Z
Разполагаме със специализиран вътрешнофирмен технически екип, притежаващ необходимата за целта техника, който отстранява констатирани неизправности и извършва ремонтни дейности.

Z
Съгласно разпоредбите на ЗУЕС, изпълняваме цялата процедура по организация на планови ремонти и различни подобрения в етажната собственост, като предоставяме минимум 3 бр. оферти за съответната дейност от специализирани в областта фирми.

Z
Осъществяваме непрекъсната комуникация и контрол над дружества, извършващи услуги, свързани с поддръжката на съоръжения в етажната собственост, като фирми за озеленяване, за асансьорни инсталации и други.

Z
За незабавно реагиране и при екстремна ситуация, нетърпяща отлагане, позвънете веднага на денонощната ни телефонна линия 0899 806 692.

 

Пакет
Домоуправител + техн. поддържка +
касиер

599лв./мес.

Административна част

Z
Организиране, свикване, провеждане и протоколиране на планирани, извънредни и периодични общи събрания на етажната собственост, в синхрон с разпоредбите на ЗУЕС.

Z
Спазване на процедурата за изготвяне и за приемане на Правилник за вътрешния ред, в съгласие със законовите изисквания и спецификите на определената етажна собственост.

Z
Организация, провеждане и контролиране на други дейности, предмет на управлението на етажната собственост, като изготвяне на графици и планове за снегопочистване и т.н.

Z
Предоставяне на лично административно обслужване на всеки клиент в етажната собственост от страна на административния отдел на фирмата.

Z
Планиране, организация и изпълнение на взетите от Общото събрание решения, с помощта на специална информационна система за контрол върху качеството на услугата.

Z
Изготвяне, актуализиране и поддържане на електронна книга на собствениците и ползвателите в етажната собственост.

Z
Представяне на етажната собственост пред държавни, общински и местни административни органи, включително ведомства, както и пред електроразпределителни, топлоснабдителни и водоснабдителни дружества.

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги