Нови абонати: 0898 577 045 | Техническа поддръжка: 0899 806 692 [email protected]

Плащания

ПРЕВОД ПО БАНКОВА СМЕТКА ИЛИ ЧРЕЗ EASYPAY

Титуляр: Димитър Иванов Георгиев

Сметка в лева IBAN: BG86BUIN95611000383823

BIC: BUINBGSF

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги