Нови абонати: 0899 806 692 | Техническа поддръжка: 0898 577 045 [email protected]

Плащания

ПРЕВОД ПО БАНКОВА СМЕТКА ИЛИ ЧРЕЗ EASYPAY

Титуляр: “БГ Вход къмпани” ЕООД

Сметка в лева IBAN: BG76 CECB 9790 10I4 2809 00

Пояснение: 10I4 – I е латинската буква, а не цифрата 1.

BIC: CECBBGSF

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги