Нови абонати: 0898 577 045 | Техническа поддръжка: 0899 806 692 contact@bgvhod.com

Услуги

Почистващи услуги за ЕС

БГ Вход предлага еднократни и абонаментни услуги по поддръжка на зелени площи.

Възможно е еднократно посещение за поддържане на зелени площи. Представлява сезонна поддръжка на малко ползвани пространства. Прави се предварителен оглед, уточняват се изисквания от клиента и се изчислява цената на база на броя операции, включени в услугата.

Абонаментна поддръжка на зелените площи – включва посещения всяка седмица за периода от месец април до месец октомври.

В абонаментна поддръжка са включени дейностите:

 • Санитарни, оформящи и сезонни подрязвания
 • Плевене
 • Копаене
 • Подхранване с амониева силитра и с комбинирани торове
 • Косене
 • Очертаване на граници между дървесно-храстовите групи и тревата
 • Посяване на тревните площи
 • Аериране
 • Валиране
 • Подмяна и допълване на растителност
 • Садене на едногодишни цветя
 • Чистене на водни ефекти
 • Чистене и изхвърляне на отпадъците

*Цената за абонаментната поддръжка е фиксирана и се посочва, след като бъде извършен безплатен оглед. Цената включва необходимите материали и дейностите, нужни за поддържането на двора Ви, с изключение на материалите за засаждането на нова растителност.

БГ Вход предлага абонаментни и еднократни услуги по почистване на офиси и домове:

Абонаментното почистване на офис включва:

 • Прахосмучене и измиване на подови настилки с професионални машини и препарати.
 • Почистване на прах от работните бюра, рафтове, первази, офис техника и пр.
 • Прахосмучене и отстраняване на петна върху мебели и меки подови настилки.
 • Проветряване на работните помещения.
 • Почистване и дезинфекция на санитарно-хигиените помещения.
 • Текущо зареждане с тоалетна хартия течен сапун и кърпи за ръце.
 • Събиране и изхвърляне на сметта от кошчета и пепелници.
 • Периодично почистване на стъклата и дограмата.
 • Други необходими дейности по договаряне

Абонаментното почистване на домове включва:

 • Влажно почистване и дезинфекция на твърди настилки
 • Измитане на подови настилки
 • Прахосмукиране и друг тип машинно почистване на настилки
 • Почистване и дезинфекция на санитарни помещения
 • Обезпрашаване външно на мебели, обзавеждане, черна и бяла техника и др.
 • Обиране на паяжини
 • Почистване на первази, парапети и врати
 • Изхвърляне на смет и подмяна на пликове

Важно:

При сключване на договор за абонаментно почистване се изготвя индивидуален план и график за посещения, съобразен с нуждите и изискванията на конкретния клиент.

Всички дейности се извършват от обучен специализиран екип, ползващ професионални почистващи препарати, за постигане на максимален резултат.

БГ Вход предлага ръчно и машинно почистване на гаражи и складове с професионална техника за почистване.

Почистването на гаражи и складове включва следните дейности:

 • Обезпрашаване на пода;
 • Измиване на пода;
 • Почистване на врати;
 • Отстраняване на паяжини;
 • Почистване на вентилационни решетки;
 • Почистване на осветителни тела;

Важно:

При сключване на договор за абонаментно почистване се изготвя индивидуален план и график за посещения, съобразен с нуждите и изискванията на конкретния клиент.

Всички дейности се извършват от обучен специализиран екип, ползващ професионални почистващи препарати, за постигане на максимален резултат.

БГ Вход предлага абонаменти и еднократни услуги по поддръжка на зелени площи.

Еднократно посещение за поддържане на зелени площи – сезонна поддръжка на по-малко използвани пространства, като се прави предварителен оглед, уточняват се изискванията на клиента и се калкулира цената според броя операции, които са включени.

Абонаментна поддръжка на зелените площи – включва ежеседмични посещения за периода от април до октомври.

В абонаментна поддръжка са включени следните дейности:

• Сезонни, санитарни и оформящи резитби
• Плевене
• Прекопаване
• Подхранване с амониева силитра
• Подхранване с комбинирани торове
• Косене
• Кантиране /очертаване на граница между тревата и дървесно-храстовите групи/
• Подсяване на тревните площи
• Аериране
• Валиране
• Допълване и подмяна на растителност
• Засаждане на едногодишни цветя
• Почистване на водни ефекти
• Почиствне и изхвърляне на отпадъци

*Цената на абонаментната поддръжка е фиксирана и се определя след извършването на безплатен оглед. Цената включва всички материали и дейности необходими за поддържането на Вашият двор / изключение прави засаждането на нова растителност/.

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги