За нови абонати и техническа поддръжка: 0897 929 652 [email protected]

За нас

Какво ще направим за вас

При възникване на необходимост от нашите услуги, свържете се с нас, както и относно въпроси, чиито отговори не сте открили в страницата ни. За да осъществите връзка с някого от екипа, можете да ни потърсите по имейл, телефон, както и чрез формуляра за контакт в сайта ни, включително чат на живо, създаден специално, за да ви улесни и да можем да ви помогнем възможно най-бързо.

Когато се свържете с нас, ние ще ви информираме подробно за всички ползи от нашата услуга и ще отговорим на въпросите ви. В удобен за вас и вашите съседи ден ще извършим предварително уговорено, безплатно посещение, което не е ангажиращо. На него ще изпратим наш представител, който безплатно и без задължаващи условия ще представи всички пакети, включени услуги и допълнителни дейности, предлагани от БГ Вход. Той ще ви предостави информационни материали и ще отговори на всички възникнали въпроси по време на презентацията.

Вие имате право лично да изберете представител, който да направи безплатен оглед на етажната ви собственост. Ще анализираме подробно обективното състояние и нуждите ѝ, след което в най-кратки срокове ще изготвим подробна оферта за вас, която ще представим на вашето внимание за одобрение.

След като одобрите предлаганите от БГ Вход услуги, условия и цени и ако прецените, че желаете да се възползвате от тях, наш ангажимент е да изпълним процедурите по свикване на общо събрание на етажната собственост, в синхрон с разпоредбите на ЗУЕС. При необходимост, по време на това общо събрание може да присъства и юрист, счетоводител или упълномощено техническо лице, заедно с бъдещия ви личен професионален домоуправител.

Общото събрание се провежда при определен дневен ред, включващ избор на БГ Вход за дружество, което ще извършва дейността „Професионален домоуправител“ на етажна собственост.

Узаконяването на избора се осъществява чрез подписване на абонаментен договор между БГ Вход и председателя на управителния съвет на етажната собственост или еднолично от управител, ако има назначен такъв. В случай че няма предварително избран управител, се избира лице, упълномощено от общото събрание, което да го представлява при сключване на договора. С това ангажиментите на УС или на домоуправителя приключват и нашите функции започват.

БГ Вход представя за гласуване актуализиран бюджет на етажната собственост, всеобщо одобрен с извършения предварителен оглед и с анализа, включващ разходи за електроенергия, почистване, поддръжка на асансьори и други разходи, в съгласие с нуждите на конкретната ЕС, задължителния фонд за ремонти и обновления, както и други съображения. След като се приеме бюджетът, се преминава към изпълнението му и професионалната поддръжка на етажната собственост. Ние се занимаваме с извършването на редица дейности – както належащи, така и допълнителни, които ще ви бъдат полезни.

Мисия и перспектива

В условията на забързаното, пренатоварено ежедневие, особено за тези от нас, живеещи в големия град,  все по-малко време остава за неща, които са от значение. И именно поради липсата на физическо време, именно те остават на заден план, което поражда съответните проблеми.

Мястото, където се живее, би трябвало да носи уют, спокойствие и тишина. Често обаче ежедневното напрежение, в комбинация с балканския ни, нетърпелив нрав и ограничени финансови възможности, предизвиква в съвместното съжителство на съседите стресови моменти. Всички, живеещи в сгради в режим на етажна собственост (кооперации, блокове, комплекси), неведнъж са се сблъсквали с конфликти при междусъседските отношения. Причината е в това, че навсякъде има хора, които не се съобразяват с общото мнение и ред, не желаят да полагат грижи за съвместната собственост; други просто нямат време или физическата възможност да правят това.

Имайки предвид тези фактори и наблюдавайки обстановката на пазара на услуги от типа професионален домоуправител, ние от БГ Вход  считаме, че с общи усилия, вродени способности и придобити умения от жизнения ни път, сме в състояние да помогнем на своите съграждани да живеят в условия на по-мирна, благодатна среда, в хармония и разбирателство помежду си. Отделно от това, зачестяват негативните отзиви за некоректни фирми, които нямат умения адекватно да разрешават спорове и други междусъседски проблеми. Ние сме убедени, че определяща е добрата комуникация, както и че всеки проблем има правилно решение, което винаги се намира, ако има воля и желание. Преди всичко, ръководим се от правилото, че трябва да се намери решението, а не да се издирва причина за отлагане разрешаването на даден казус.

Ето защо създадохме и утвърдихме БГ Вход като компания, работеща качествено и отговорно за поддръжка и управление на отделни имоти, етажна собственост, цели жилищни комплекси от затворен тип, бизнес сгради, офис помещения и друг тип обитаеми сгради. Нашите клиенти знаят, че могат напълно да ни се доверят – спокойни и сигурни, че веднъж поели етажната им собственост в свои ръце, без съмнение ние ще се грижим всичко да бъде наред в дългосрочна перспектива.

Възможности за кариера в БГ Вход

БГ Вход е сред лидерските компании, предоставящи услуги по управление, почистване и поддръжка на жилищни и на административни сгради в София, функциониращи в режим на етажна собственост. Компанията развива своята дейност активно, с все по-нарастващ обем на предлаганите услуги, отговаряйки на нуждите от постоянно повишаване качеството в тази сфера. Нашият екип се разраства непрекъснато, в резултат на което се създаде и длъжността “Акаунт мениджър сгради”.

Позицията „Акаунт мениджър сгради“ се заема от енергични, внимателни към детайлите, силно мотивирани за работа личности. Необходими са технически познания в областта на поддръжката на сгради, както и на отделни, различни по вид съоръжения, отлични комуникационни умения, способност за провеждане на разговори и на презентации пред публика. Също така, работещият на тази позиция трябва да притежава организационни качества и умения за управление на групи. От съществено значение е и способността му да се избират приоритетни задачи. Лицето, кандидатстващо за длъжността, трябва да е активен шофьор, да умее да работи на компютър и с базов софтуер.

Акаунт мениджър сгради е човек, демонстриращ висока езикова култура и много добро ниво на грамотност, тъй като има редица задължения и отговорности, изискващи това: провеждане и протоколиране на общите събрания на етажната собственост, представяне на информация за дейността на компанията, за състоянието на сградата и много друга фактология. Акаунт мениджър сгради е този, който разпределя задачите, свързани с решенията от общото събрание към съответните отдели или изпълнители и има задължението да проследява за тяхното правилно изпълнение, в съответствие с вътрешно-фирмените срокове и утвърдени процедури. Работещият на тази длъжност е отговорен за това клиентите да бъдат своевременно осведомени относно статуса на всяко решение и изпълнението на възложената задача. Той също следи и контролира работата на техническите, почистващите, оперативните и другите лица в поверените му обекти и изготвя необходимите отчети и справки, използвани за целите на управляващите съответната компания.

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги